هرمی معکوس در تمرینات بدنسازی

سیستم هرمی معکوس

شامل شروع تمرین با سنگین ترین وزنه ممکن در اولین ست ( البته پس از اجرای چند ست گرم کردنی قبل از آن )، سپس کاهش وزنه

در ستهای متوالی می باشد.

سود این کار چیست؟

طبق تئوری این روش ازآنجایی که عضلات را وقتی پرانرژی هستند با بیشترین وزنه ممکن تحت فشار قرار می دهید بیشترین تعداد

فیبر عضلانی را به کار می گیرید از اینرو از نظر عضله سازی نتیجه بهتری خواهید گرفت.

می تواند شما را بسرعت به آستانه رشد برساند.

به این معنی که تمرین شما شدیدتر می شود و البته کوتاهتر .

نکته مهم در استفاده از سیستم هرمی معکوس

مهمترین نکته برای اجرا این است که عضلات باید در ابتدا به خوبی گرم شوند در غیر اینصورت ریسک آسیب دیدگی بالا خواهد بود.

چرا که تحت کشش قرار دادن عضلات با وزنه های سنگین در زمانی که سرد هستند می تواند به آسیب جدی و حتی پارگی عضله

منجر شود.

خوب شاید شما بپرسید آیا اجرای ستهای گرم کردنی قبل از رسیدن به وزنه های سنگین مثل همان افزایش تدریجی وزنه در سیستم

هرمی رایج نیست؟

جواب هم بله وهم خیراست.

وقتی این روش استفاده می کنید شما عضلات را با وزنه های سبکتری گرم می کنید هدف در اینجا هدایت جریان خون به عضله مورد نظر

است وآماده کردن تاندونها ومفاصل برای تمرین با وزنه های سنگین است.

 

 

 

 

                  

 

                    برنامه افزایش حجم برای نیمه حرفه ای  سیستم تمرینی : هرمی معکوس            مدت زمان استفاده 1 ماه

شماره

حرکت

تعداد

ست

     1

پرس سینه تخت هالتر

10 / 8 / 6

3

     2

پرس بالا سینه هالتر

10 / 8 / 6

3

     3

قفسه بالا سینه دمبل

10 / 8 / 6

3

     4

قفسه تخت سینه دمبل

10 / 8 / 6

3

      5

جلو بازو سیم کش ایستاده

10 / 8 / 6

3

      6

جلو بازو هالتر ایستاده

10 / 8 / 6

3

/ 1 نظر / 573 بازدید
کیارش

ممنون از اطلاعات مفید شما بازم از این کارا بکنید مرسی